Internetový obchod Kentaur.cz

( ... ks )

U P O Z O R N Ě N Í  ! ! !
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

Nákupní řád


Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Kentaur.cz
V platném znění od 1.11.2019.

 

I. Úvodní ustanovení


Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu Kentaur.cz.

Provozovatelem internetového obchodu Kentaur.cz je společnost KENTAUR Saddlery s.r.o. se sídlem:
Domamyslická 7/59, 796 04, Prostějov, IČ: 29251478 (dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky


Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.kentaur.cz.
Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

III. Dodací a platební podmínky


Prodávající předá zboží přepravci zpravidla do 3 - 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Stejné dodací podmínky platí v případě, že zákazník zvolí možnost osobního odběru zboží v naší kamenné prodejně.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím DPD CZ s.r.o. na dobírku, v tomto případě připočítáváme expediční poplatek ve výši  od 121 ,- Kč (podle hmotnosti). Při osobním odběru se poplatek neúčtuje. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu DPD CZ s.r.o.. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží


Dostane-li kupující nedopatřením vadné zboží nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu a uvedením objednacího čísla požadovaného zboží, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: KENTAUR Saddlery s.r.o., Domamyslická 7/59, 796 04, Prostějov.


2. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: 582 300 217, nebo na e-mailové adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky.

3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně - KENTAUR Saddlery s.r.o., Domamyslická 7/59, 796 04, Prostějov. V tomto případě vezměte s sebou dodací list.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz


Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

VII. Ochrana osobních údajů


Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném Kentaur.cz jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.

VIII. Závěrečná ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2019. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.kentaur.cz.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.


Vše o dopravě zboží

Expedice: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

V současné době je doprava zboží na území ČR zajišťována Direct Parcel  Distribution CZ s.r.o.. Veškeré zboží, pokud jej máme na skladě, je zpravidla do 3 - 5 pracovních dnů předáno dopravci. O expedici zboží jste informováni e-mailem.
Doba dopravy balíku prostřednictvím Direct Parcel  Distribution CZ s.r.o.se většinou pohybuje kolem 2 pracovních dnů od předání dopravci. V případě vaší nepřítomnosti v den doručení se zboží vrací zpět k dodavateli.

Osobní odběr v naší prodejně

V případě, že zvolíte možnost osobního odběru na prodejně, bude zboží, které je skladem, připraveno opět do 3 - 5 pracovních dnů a jste i v tomto případě o expedici informováni e-mailem.

Provozní doba: změna !!! od 1.2.2018  pondělí-pátek 8.00 - 11.30 a 12.00 - 16.00 , sobota ZRUŠENA!!!
Tel.: +420 582 300 210 

Platba dobírkou v ČR - cena dopravy činí od 121,- Kč  (podle hmotnosti)

Vše o platbě

Objednané zboží můžete v současné době uhradit těmito způsoby:

- Dobírkou
- Osobní převzetí

Dobírkou

Objednané zboží zaplatíte v hotovosti při převzetí zásilky od Direct Parcel  Distribution CZ s.r.o.. Direct Parcel  Distributin CZ s.r.o. obvykle doručuje do dvou pracovních dnů od okamžiku expedice zboží z našeho skladu.

K ceně zboží je připočítán expediční poplatek ve výši 121,- Kč (podle hmotnosti), žádné další poplatky (balné apod.) Vám z naší strany účtovány nejsou. Celkovou částku k úhradě (včetně expedičního poplatku) vidíte v posledním kroku objednávky před jejím závazným odesláním.