Internetový obchod Kentaur.cz

( ... ks )

U P O Z O R N Ě N Í  ! ! !
Obchodní podmínky

 

U P O Z O R N Ě N Í ! ! !

KENTAUR Saddlery s.r.o. Prostějov jako správce osobních údajů zákazníků e-shopu zpracovává následující údaje:

Příjmení, jméno, adresu bydliště, e-mail, číslo telefonu.

Účelem zpracování je možnost přijímání objednávek, odesílání zboží, komunikace se zákazníky, vyřizování reklamací.

Přístup k těmto osobním  údajům mají jen pracovníci e-shopu a fakturantka. Po skončení obchodního vztahu jsou osobní

údaje zákazníka archivovány 12 měsíců, pak skartovány.

Zákazník má v průběhu obchodního vztahu možnost požádat o výmaz svých osobních údajů.